digital-and-smart-catalog-dimensions-and-sizes-1

ابعاد و سایزهای کاتالوگ دیجیتال و هوشمند

با پیشرفت علم و تکنولوژی در دنیای امروز، نیاز است که کسب و کارها به ارائه‌ی محصولات و خدمات خود در محیط اینترنت و بدون استفاده از ابزارهای فیزیکی و ... بپردازند.این موضوع یک مسئله‌ی گریز ناپذیر است. چرا که اگر بیزینسی تصمیم به ادامه‌ی روند سنتی داشته باشد، خود به خود از میدان رقابتی بین صنف خود عقب می‌ماند. ... ادامه مطلب
difference-between-smart-and-digital-catalog-1

تفاوت کاتالوگ هوشمند و دیجیتال در چیست؟

با پیشرفت علم و تکنولوژی در دنیای امروز، نیاز است که کسب و کارها به ارائه‌ی محصولات و خدمات خود در محیط اینترنت و بدون استفاده از ابزارهای فیزیکی و ... بپردازند.این موضوع یک مسئله‌ی گریز ناپذیر است. چرا که اگر بیزینسی تصمیم به ادامه‌ی روند سنتی داشته باشد، خود به خود از میدان رقابتی بین صنف خود عقب می‌ماند. ... ادامه مطلب